โปรโมชั่นสำหรับร้านค้า

เรียนเชิญร้านค้าและตัวแทนจัดจำหน่าย มาร่วมธุรกิจกับซอสพริกศรีราชา
ระดับพรีเมี่ยมที่สุดของเมืองไทย  ตรา  ได้แล้ววันนี้

เรียนเชิญร้านค้าและตัวแทนจัดจำหน่าย

มาร่วมธุรกิจกับซอสพริกศรีราชา
ระดับพรีเมี่ยมที่สุดของเมืองไทย

ตรา  ได้แล้ววันนี้

Code : TPA 24

แพ็คเดี่ยว  24  กล่อง

(บรรจุใน  1  ลัง)

Code : TPB 12

แพ็คคู่  12  กล่อง

(บรรจุใน  1  ลัง)

*** กรุณาติดต่อบริษัทสำหรับราคาส่ง ***

โปรโมชั่นสำหรับตัวแทนจัดจำหน่าย

Code : TPA 24

แพ็คเดี่ยว  24  กล่อง

(บรรจุใน  1  ลัง)

Code : TPB 12

แพ็คคู่  12  กล่อง

(บรรจุใน  1  ลัง)

*** กรุณาติดต่อบริษัทสำหรับราคาตัวแทนจัดจำหน่าย  ***

*** กรุณาติดบริษัทสำหรับราคารายการนี้   ***